Elnökségi ülés döntései

 Jegyzőkönyv

Készült 2011.  december  17-én Nyíregyházán, a Magyar Ultiszövetség elnökségi ülésén

Jelen vannak: Rehó Lajos elnök, Bartos Gábor, Muzslai Róbert, Pavelka János, Stekli Gyula alelnökök, Vizi Béla főtitkár, Berecz Ferenc FB elnök, Flaisz Károly, az Etikai és fegyelmi bizottság elnöke, Tóth Bálint gazdasági ügyintéző

Napirend előtt Rehó Lajos bejelentette, hogy elkészítette a Szövetség SZMSZ-ét, amelyet minden elnökségi tagnak e-mailben elküldött. Javasolja, hogy részletes megvitatására a legközelebbi elnökségi ülésen kerüljön sor.

Az előzetesen elfogadott napirend szerint:

1. Rehó Lajos értékelte a 2011. évi versenyévadot. Először a társasági ulti került elemzésre, majd a sport ulti versenyekkel kapcsolatos véleményét mondta el.  A beszámolót  az Elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

2. Rehó Lajos ismertette a 2012. évi versenynaptárt, majd a versenyrendezéssel kapcsolatos változtatásokra tett javaslatot. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban véleménynyilvánítás céljából megkereste a tagegyesületeket, de sajnálatos módon egyetlen egy válasz sem érkezett.

3. Tóth Bálint pénzügyi beszámolóját az előzetesen írásban kiküldöttek szerint az Elnökség elfogadta.

A fentiek megvitatása után az Elnökség az alábbi határozatokat hozta:

–      Flaisz Károlyt megbízta az élőpontok karbantartásával, Éves munkadíja egy palack száraz vörös bor.

–      Elfogadta a 2012. évi társasági ulti selejtezőinek versenynaptárát:

–                                                                                            1. ford.: 02. 25.

2. ford.: 03. 31.

3. ford.: 04. 14.

4. ford.: 05. 12.

5. ford.: 06. 02.

A régiók maguk határozzák meg a selejtezők helyszíneit, az időpontokat viszont be kell tartani.

–      Ebben a versenyévadban is két elődöntő lesz 60-60 fővel, majd a két régió összesítése alapján 21 versenyző jut az országos döntőbe. Az elődöntőbe jutásnál 4 selejtező összesített eredményeit vesszük figyelembe. (Természetesen három selejtezőn való részvétel esetén is be lehet kerülni az elődöntőbe az összesített pontszámtól függően.)

Az elődöntők időpontjai: 1. elődöntő: 08. 25.

                                         2. elődöntő: 09. 15.

A döntő időpontja: 09. 29.

–      Az elődöntőkre és a döntőre az Elnökség ebben az évben nem hirdet pályázatot. A helyszíneket a Szövetség Elnöksége később jelöli ki.

–      A társasági ulti bajnokságon –selejtezők, elődöntők – a nevezési díj 1500 Ft, amelyből 400 Ft-ot/ fő a rendező klub elszámolhat. Az Elnökség úgy dönt, hogy az előző év gyakorlatától eltérően ebben az évben a társasági ulti selejtezőin és elődöntőin a Szövetség semmilyen díjazást nem biztosít. Ugyanakkor javasolja a rendező egyesületeknek: az 1-3. helyezettek –a lehetőségeket figyelembe véve – valamilyen emléktárgyat (kupát) kapjanak. A fordulót rendező egyesület – esetleges szponzorok révén – egyéb más jutalmat természetesen adhat.

–      A Társaság ulti országos versenyein – létszámtól függetlenül – minden verseny értékszám szerző verseny. A tagszervezetek által szervezett egyéb verseny akkor tekinthető értékszám szerzőnek, ha a résztvevők száma meghaladja a húsz főt.

Ezeken a versenyeken továbbra is a 10×12 leosztás a kötelező.

–      Az év sport ulti versenyein nem lesznek selejtezők, hanem egy kétnapos versenyt rendez a Szövetség, amelynek a megrendezésére a kisvárdai ultisokat kéri fel a Szövetség. Az Elnökség hívja meg az előző évi sport ulti ranglista, valamint a 2012. évi társasági ulti döntő versenyzőit. Természetesen nyílt kreditet is rendelkezésre bocsát.

A kétnapos sport ulti időpontja: november 17-18. Helyszíne: Kisvárda. A nevezési díjról – szélesebb konzultáció után – az Elnökség dönt.

        A sport ulti versenyek selejtezőinek elmaradása helyett kétfordulós csapatversenyek

megrendezéséről döntött az Elnökség (csapat: 3 fő A-B-C vonal)

Régiós csapatverseny ideje: 06.23. Helyszínről a régiók egyesületei döntenek.

Ezt követné a két régió legjobb hét-hét csapatának döntője.

Időpont: 10. 13.

Helyszín: Budapest

Nevezési díjról később születik döntés.

–      Javaslat a Közgyűlés felé: az Év embere:  Vizi Valéria,                                                                                                                         

                                                  az Év játékosa:  Bartos Gábor.

A 2011. év egyesülete cím ne kerüljön kiadásra.

–      A 2011. évet beszámoló Közgyűlésére 2012. február 04-én 10 órakor lesz Debrecenben. A pontos debreceni helyszínről a hivatalos meghívóban elektronikus úton tájékoztatást kapnak a tagegyesületek.

Vizi Béla

főtitkár