Határozatok tára

 


A MAUSZ 2011. február 26-i Közgyűlésének érdemi határozatai

 

4/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodással elfogadta a Szövetség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

5/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Szövetség 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót., valamint a 2011. évi költségvetést.

6/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, hogy 2011-ben a NUB selejtezők és két elődöntő nevezési díját, a szükséges bizonylatolás mellett a rendező egyesületek teljes egészében befizetik a Szövetség részére. A Szövetség biztosítja a versenyekre az első 3 helyezett részére a kupákat.

7/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 20 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy az Alapszabály 13.§. 1. bek. (h) pontja oly módon változik, hogy abból kikerül a tagfelvétel. Ugyanakkor az Alapszabály 17.§. 2. bek. (s) ponttal egészül ki, melynek szövege: tagfelvétel.

8/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 16 igen, 2 nem és 3 tartózkodással úgy döntött, hogy az elnökség javaslatára, továbbra is a Közgyűlés dönt az év játékosa, az év embere és az év egyesülete cím odaítéléséről.

9/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kecskeméti Hírős Ulti Klubot a Szövetség tagjai közé felvette.

10/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta a 2011. évi versenynaptárt.

Társasági ulti: Budapesti Régió Március 12. Monor, Április 9. Szeged, Május 14. Kecskemét, Augusztus 27. Szeged és Szeptember 10. Budapest. Felső-Tiszai Régió: Március 12 Nyíregyháza, Április 9. Tiszabercel, Május 14. Sárospatak, Augusztus 27. Debrecen és Szeptember 10. Kisvárda. Elődöntők: Október 15. és November 12. Döntő: November 26.

Sport Ulti Bajnokság: Budapesti Régió: Április 23. Szeged, Május 28. Monor és Augusztus 13. Budapest. Felső-Tiszai Régió: Március 19. Kisvárda, Április 16. Tiszabercel és Május 21. Nyíregyháza. Elődöntő-döntő: Október 22.

Az elődöntők és döntők helyszíne pályázat alapján kerül kiválasztásra.

Rehó Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a bizottság munkáját.

Flaisz Károly a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról.

 

11/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen, 4 nem és 4 tartózkodás mellett, úgy dönt, hogy a Versenyrendezési szabályzat 1 §. (5) bekezdését a következő mondattal egészíti ki: A nemleges jegyzőkönyv kitöltése és továbbítása is kötelező. Ezzel a hatályos szöveg: „ A verseny után a verseny (fő)bírája jegyzőkönyvet készít, amiben leírja a verseny során tapasztalt rendkívüli eseményeket (pl. sárga és piros lapok darabszáma és okai) és továbbítja a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének. A nemleges jegyzőkönyv kitöltése és továbbítása is kötelező A jegyzőkönyv formátumát az 1. sz. melléklet tartalmazza.”

14/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag, a Magyar Ultiszövetség elnökévé választotta Rehó Lajost.

15/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 23 igen szavazattal módosítja az Alapszabályt oly formában, hogy 2. §. (3) bekezdése a következőképpen módosul: „A Szövetség székhelye: 4481 Nyíregyháza- Sóstóhegy, Előd u. 55.”

16/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással úgy dönt, hogy Kovács Csabát visszahívja a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagsági tisztségéből, mivel évek óta nem látja el feladatát.

17/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú 23 igen szavazattal Krisztián Andrást és B. Kiss István a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjává választotta.

18/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás mellett Berecz Ferencet a Felügyelő Bizottság elnökévé megválasztotta.

19/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás mellett Száraz Lászlót a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta.

Karkusz István lemondott alelnöki tisztségéről.

20/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 21 igen és 2 tartózkodás mellett Szeregnyi Lászlót és Várszegi Szilárdot felvette az alelnöki tisztség megválasztására, vonatkozó listára.

22/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 15 igen szavazattal megválasztotta Szeregnyi Lászlót a Magyar Ultiszövetség alelnökévé.

23/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 23 igen szavazattal úgy döntött, hogy a társasági ulti bajnokság elődöntőjébe csak az a versenyző kerülhet be, aki legalább három selejtező versenyen részt vett és versenyengedéllyel rendelkezik.

24/Kgy/2011.(02. 26.) sz. határozat

A közgyűlés 22 igen és 1 ellenszavazattal úgy döntött, hogy a bajnokságon kívüli értékszámszerző versenyek az eddigi rendszer szerint bonyolíthatják le a tagegyesületek.

Tóth Bálint: 2010-ben hoztunk egy szabályt a Közgyűlésen, azt fogalmaztuk meg 2011-től, hogy a versenyengedély hosszabbítás és a klubok közötti átlépés díját egységesen 750 Ft-ban állapítottuk meg.

Muzslai Róbert: Elnökségin megbeszéltük a társasági ulti selejtezőből az elődöntőbe jutási sorrendet. Ez mindig probléma szokott lenni, sőt mikor odajutunk, vitatéma a versenyzők között. Abban maradtunk, hogy úgy az egyik régióban, mint a másik régióban ugyanannyi leosztást játszanak, ugyanannyi forduló van, lejátssza mindenki és a három legjobb eredményt összeszedjük. Függetlenül melyik régióban, nincs garantált továbbjutás, a három legjobb eredmény alapján fog kialakulni az a 60 fő.