Tájékoztatás Elnökségi Ülésről

A Magyar Ultiszövetség Elnöksége 2020. január 10-én ülést tartott, amelyen áttekintette a 2019. évben végzett munkát. 

Az ülésen az Elnök a Szövetség és az Elnökség éves tevékenységről, részletesebben a sportulti terület eredményeiről, gondjairól számolt be. Ezt követően a társasági, a csapat szakági felelősök, majd a területi felelősök adtak tájékoztatást a versenyek szervezéséről, lebonyolításáról, a tapasztalatokról, a javítást igénylő területekről és a 2019ben bevezetett program tapasztalatairól.

Az Elnökség a Magyar Ultisok Országos Egyesület versenyrendszer integrációját a versenyrendszerével eredményesnek tatja. A versenyzők, a tagok reakciója, megnyilvánulása és visszajelzése szerint kedvezőnek tartják az országos szinten egy társasági, sport és csapat bajnok hirdetését, az új program használatát.

Az Elnökség döntött a Közgyűlés napirendi pontjairól, idejéről és helyéről, amelyet a honlapon közzétett.

A Magyar Ultiszövetség Elnöksége 2015. december 29-én ülést tartott

A honlapra felkerült a 2015 december 29-én tartott elnökségi ülésének jegyzőnyve.

A MAUSZ 2016. évi verseny programja:

  1. forduló február 27.    Kisvárda – Monor
  2. forduló március 19.  Tiszabercel – Kecskemét
  3. forduló április 16.     Sárospatak – Budapest
  4. forduló május 7.        Debrecen – Szeged
  5. forduló június 4.         Nyíregyháza – Monor

Elődöntő: szeptember 10 – 11 Kecskemét
Döntő: szeptember 24. Nyíregyháza
Csapat selejtező: augusztus 6. Tiszabercel -Szeged – Veszprém
Csapat döntő: október 8. Budapest
Sport ulti elődöntő: Kisvárdán és Budapesten később lesz az időpont megjelőlve
Sport ulti döntő: november 5. Kisvárda

Helyi versenyek:

  1. február 13. Nyíregyháza, Nyíri Fészek Kupa
  2. június 25. Sárospatak, Laci Kupa
  3. október 1. Nyíregyháza, Sánta József Emlékverseny
  4. október 15. Sárospatak, Szüreti Kupa

A Magyar Ultiszövetség Elnöksége 2014. november 10-én Kisvárdán ülést tartott

I. Az Elnökség hosszan foglalkozott a szegedi társasági ulti döntőjén történtekkel. A tanulságokat leszűrve a következő véleményt fogalmazta meg:

Ha a döntővel kapcsolatban felelősöket keresünk, és nevesítjük, nem sokra megyünk vele, sőt talán
méltatlanok is lennénk szegedi ultis barátainkhoz. Inkább tanuljunk belőle.

Majd állást foglalt a következő kérdésekben:

1. Minden egyes ulti verseny – különös tekintettel elődöntőkre, döntőkre – megrendezése alapos körültekintést feltételez. A rendező egyesületnek ismernie kell a MAUSZ Verseny- és Versenyrendezési szabályzatát. A számítógépes programot lehetőleg az ulti játékot is ismerő hozzáértő ember kezelje.

2. A verseny lebonyolításával kapcsolatban előzetesen egyeztetni kell a Főtitkárral az alábbiakban:
– technikai feltételek megléte
– társ. ulti döntőjén nem az aktuális erősorrend szerinti sorsolást kell alkalmazni – mindenki játszik mindenkivel (A 21 fős döntőre nem létezik külön számítógépes program, „kézzel” kell sorsolni, ezért ehhez egy számítógépes programot kell kidolgozni.)
– a verseny díjazásával kapcsolatos feladatok: gravírozott kupák, érmek, oklevelek, emléklapok megléte
– a verseny helyszíne – figyelembe véve az esetleges technikai akadályok miatti időcsúszást – legalább 19 óráig rendelkezésre álljon.

3. A MAUSZ egyesületei által rendezett ulti versenyeken a versenyre kijelölt asztalokon a játszmák közötti szünetekben nem lehet játszani.

4. Az ulti versenyeket indokolatlanul – vélt vagy valós sérelmek miatt – félbeszakító játékost a további versenyekből ki kell zárni., illetve valamilyen módon szankcionálni kell. A társasági ulti döntőjén történt súlyos sportszerűtlenségről – Virág László sporttárs menet közben kiszállt a versenyből – az Elnökség a Közgyűlést megelőző Ülésén dönt.

5. A társasági ulti döntőjéhez méltatlan az a viselkedés, amelyet a Várszegi-Solti affér kapcsán tapasztaltunk. Ráadásul mindez még a honlapon is folytatódott.

6. Minden ulti versenyt ünnepélyes eredményhirdetés kövessen, ahonnan a versenyen résztvevő spottársak csak indokolt esetben hiányozhatnak.

7. A MAUSZ által szervezett versenyekről és azok eredményeiről lehetőség szerint tájékoztatni kell a regionális médiát.

II. A2014. évi versenyek tapasztalatait figyelembe véve az Elnökség a 2015. évre vonatkozóan a következőket ajánlja a Közgyűlésnek megvitatásra.

1. Az egyéni társasági ulti selejtezőit továbbra is öt fordulóban rendezzük. A kétfordulós, két egymás után követő napon rendezett elődöntőn való bejutáshoz négy elődöntő összesített eredményeit vesszük figyelembe, de három versenyen elért összpontszám alapján is be lehet kerülni. A 60 fős elődöntő eredményeit nem régiónként – 30-30 versenyző – számoljuk, hanem a két régió eredményeit összesítjük.

2. Az egyéni társasági ulti elődöntőjén tartalék játékossal nem számolunk.

3. Az egyéni társ ulti versenyeken két erőnyerő esetén 3-3 pontot, egy erőnyerővel számolva 4 pontot írunk jóvá egy 1-1 segédponttal együtt.

4 .Az egyéni társasági ulti játszmáit – selejtezők és elődöntők – 8x 15-ös leosztásban tervezzük. Ebben az esetben egy forduló játszmaidejét 40 percben javasoljuk meghatározni.

5. A társasági ulti csapatversenyeinél az un egyfordulós selejtező megrendezésekor arra számítunk, hogy a MUOE szervezésében egy dunántúli versenyhelyszín is lesz. Ebben az esetben a döntőn résztvevő csapatok számát a selejtezők után az Elnökség határozza meg.

6. A sport ulti versenyeket a következő évben a 2013. évihez hasonlóan rendezzük meg. Egyben felkérjük Dr. Szabó Imrét, hogy sport ulti versenyekhez dolgozza ki a 15 és 21 versenyzőtől eltérő 18-24-27 30-33-36 főre vonatkozó programot is.

6. A Piatnik Kft. előzetes tájékoztatása szerint 2015-től a rendelkezésünkre bocsátott kártyákért jelképes összeget kell fizetni. A kártyák jövő évi elosztása az egyesületek/klubok rendezett versenyek számától függ.

III. Az Elnökség – pro és kontra – foglalkozott a MAUSZ és a MUOE fúziójának lehetőségeiről.

– ésszerű, mert 2014-ben majdnem 400 regisztrált versenyző van a két szervezetben

– mindkét szervezetnek jól bejáratott versenyrendszere van, azokat összhangba lehet hozni

– A MAUSZ versenyek régiókhoz, a MUOE versenyek alapszervezetekhez/klubokhoz kötődnek. Az utóbbinál helyi hagyományőrző – pl. spataki szüreti kupa – versenyek, ha vannak is,azok többnyire az egész MUOE tagságot megmozgatják.

– a MAUSZ két régióban – Dunán innen és Tiszántúl – versenyeztet, és inkább a vidék a
meghatározó

– A MUOE majdnem országos hálózattal rendelkezik, de versenyzőinek zöme Budapesten és a Dunántúlon vannak

– szociológiai szempontból lényeges különbségek vannak a két szervezet tagjainak összetételében

– a versenyzői költségek a két szervezetnél eltérő módon jelennek meg – versenyengedélyek összege, regisztrációs díj. Ebből következik, hogy a két szervezet költségvetése nagyban eltér.

Végül az Elnökség abban állapodott meg, hogy ésszerű kompromisszumok útján a fúzió
lehetőségével foglalkozni kell.

IV. Az Elnökség a 2015. évi MAUSZ versenynaptárt elkészítette. Kérjük az egyesületeket, hogy a helyi hagyományőrző versenyeiket ehhez alkalmazkodva rendezzék. Ezeknek a versenyeknek az időpontját a Közgyűlés időpontjáig közöljék a Főtitkár Úrral.

Társasági ulti egyéni selejtezők:

1. ford. – 02.28. Debrecen – Monor
2. ford. – 03. 21. Sárospatak- Szeged
3. ford. – 04. 18. Nyíregyháza- Kecskemét
4. ford. – 05.09. Tiszabercel- Budapest
5. ford. – 06.06. Kisvárda-Szeged

Társasági ulti

– elődöntő: 09.12-13. – Nyíregyháza
– döntő: 09.26. – Debrecen

Társ. ulti csapatverseny

– selejtező:
– selajtező: 08.01. Tiszabercel – Kecskemét – MUOE által meghatározott helyszín(?)
– döntő: 10. 10. – Budapest

Sport ulti

– selejtező – döntő: 11. 7-8. – Kisvárda

Egyéb időpontok:

– 12. 29. a Magyar Kártya Napja – Budapest, Wichmann Söröző . Ezen a napon

elnökségi ülés 11 órakor

2015. 02. 07. 10 óra – Közgyűlés – Nyíregyháza, Nyíri Fészek Étterem

Kérjük a Tisztelt ultis sporttársainkat, hogy az elnökségi üléssel kapcsolatos megjegyzéseiket,
következő évi versenyekkel kapcsolatos javaslataikat jutassák el a MAUSZ elnökéhez és
Főtitkárához.

Rehó Lajos                                                                                                                             MAUSZ elnök