Feljegyzés a 2013. év jan. 26-i elnökségi ülésről

 

A MAUSZ Elnöksége Nyíregyházán tartotta soron következő ülését.

Először a Szövetség elnöke értékelte a 2012. év szövetségi versenyeit. Elmondta, hogy a versenyek a tervezetteknek megfelelően zajlottak. A társasági ulti egyéni versenyeken a 2011. év 117 versenyzőjével szemben 132 fő versenyzett, azaz a több mint 10 %-os létszámnövekedésnek örülnünk kell.

Az új rendszerű kétnapos sport ulti selejtező és döntő létszámában, szervezettségében és színvonalában az elmúlt évek versenyei közül kimagaslott. Köszönet ezért Dr. Szabó Imrének és a kisvárdai ultis barátainknak. Ebben az évben az Elnökség azt a javaslatot fogadta el, hogy a selejtezőt egy fordulóban régiónként rendezzük meg. A döntő megrendezésére újra megkérjük a kisvárdai ulti klubot.

A csapatverseny a MAUSZ történetében újdonságnak számított, és a résztvevők számát figyelemben véve eredményes is volt A társasági ulti egyéni versenyei mellett  ebben a évben is szerepel a versenynaptárban a csapatverseny.

Az Elnökség megállapította, hogy  az  Alapszabály 15.§ (1)-e  – A tisztségviselők megválasztása – ex lex helyzetet teremtett. Megjegyzendő, hogy ez a passzus 2008. 03.29-i közgyűlésen Tiszaújvárosban fogalmazódott meg. Ennek az értelmezése az Elnökség állásfoglalása szerint kétféleképpen lehetséges:

a)  az egész Elnökség lemond, és a Kgy új elnökséget és szakbizottságot választ,

b)  vagy csak részleges tisztújítás történjen 

Az Elnökség kéri a Közgyűlés állásfoglalását úgy, hogy az Alapszabály 15.§ törvényi szabályozása mellett vegye figyelembe az Elnökség személyi összetételében az elmúlt négy év változásait.

A szövetség elnökét 2011. 02. 26-i Kgy. választotta meg, és a  b) szerint mandátuma még két évig tart.

A főtitkár 2010. 02. 10. óta tölti be megbízatását. A b) szerint mandátuma még egy évig tart.

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint Bartos Gábor, Muzslai Róbert, Pavelka János, Stekli Gyula 2008 óta alelnökök, ezért az ő mandátumuk lejárt. Szeregnyi László alelnök 2011-ben kapott megbízást.

A szakbizottságok elnökei közül Flaisz Károly mandátuma négyéves,azaz mandátuma lejárt, míg az ehhez a szakbizottsághoz tartozó tagok – B. Kiss István és Krisztián András – két éve kaptak megbízást.

A FEB elnöke –Berecz Ferenc – és  az egyik tag, Száraz László 2011-ben kaptak megbízást, míg a másik tag,  Bolyos Gábor 2008-ban lett megválasztva, tehát megbízatása lejárt.

Amennyiben a Kgy. akár az a),  akár a b)  szerint dönt,  a Közgyűlés jelölőbizottságot állít fel. Az Alapszabály szerint jelölt lehet az a személy, akit a jelölőbizottság a tisztségre jelöl, vagy aki a Közgyűlésen jelen lévő szavazásra jogosultak több mint felének igen szavazatával a jelölőlistára felkerül. A választás az Alapszabály 15.§ (3) és (4) bekezdése alapján történik.

Azért, hogy a fentiekben jelölt anomáliát feloldjuk, az Alapszabály 15.§ (1) bekezdését a következőkkel kell kiegészíteni:

„…választja, azaz négy évente – 2013-tól számítva – tisztújító közgyűlést kell tartani. Amennyiben a négy éven belül a tisztségviselők személyében változások történnének, a tisztújításnak akkor is meg kell történnie.”

Az Elnökség döntött a 2012. év  emberéről, játékosáról és egyesületéről. Ez a 2013. febr. 9-i  közgyűlésen kerül kihirdetésre. Ugyanakkor arra kéri a közgyűlést, hogy a három elismerő díj odaítélésének kritériumait egy ad’hoc bizottság ebben az évben dolgozza ki.

Az Elnökség elfogadta Tóth Bálint gazd. vezető javaslatát, miszerint a Felső-Tiszai régió használatába kerül egy projektor.

Az Elnökség megvitatta a 2013. év versenyrendszerét, és megjelölte a versenyek időpontjait és helyszíneit, és mindezeket a közgyűlés elé terjeszti.

A MAUSZ elnökének javaslatára elkészült a 2013. febr. 09-i közgyűlés napirendje, amelyet majd a Közgyűlés vélelmezni fog.

Az Elnökség a közgyűlés helyszínéül Nyíregyháza, Nyíri Fészek Éttermet  jelölte ki.

Nyíregyháza,  2013. jan. 28.

Rehó Lajos sk.

MAUSZ elnök