Tájékoztatás

A Magyar Ultiszövetség az Alapszabály 12.§ (1)  alapján 2017. február 18-án 10 órától Debrecenben évértékelő és a 15. § (1) alapján tisztújító közgyűlést tart.
A közgyűlés a  tisztségviselőket – elnök, 5 alelnök, főtitkár – , valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság három tagját választja meg.
A 2016. dec.29-én Budapesten megtartott elnökségi ülés megválasztotta a Jelölő Bizottságot, melynek elnöke: Pusztai Péter 0630/9272205, e-mail: pupulti@gmail.com,
tagjai: Borbély Imre és Gulyás István.
Megkérem az egyesületek/klubok tisztségviselőit, tagjait, hogy a Jelölő Bizottságnak tegyék meg nevesített javaslataikat.
 
Nyíregyháza, 2017. január 02.
                                                                                                                    Rehó Lajos sk.
                                                                                                                    a MAUSZ elnöke