A Szövetség megújítását célzó javaslatok

I. A versenyrendszer

 

I/1. Társasági Ulti

 

O A két régióban történő versenyeztetés bevált, a döntőbe nagyjából azonos számban kerültek versenyzők a két régióból és szereplésük is kiegyensúlyozottnak mondható

O Régi javaslat: Az elődöntőkben résztvevő versenyzők létszámát / 42 vagy 60 fő /, a tavalyihoz hasonló módon, a 3 selejtező versenyen résztvevő versenyzők létszáma alapján döntjük el.

O Új javaslat: Az elődöntőkben résztvevő versenyzők létszámát az év során szerzett pontszámok alapján döntsük el. Ennek szabályozására a következő elképzelést szeretném megfogalmazni

–          A régiónkénti 5 verseny helyszínét úgy kell meghatározni, hogy azok már meglévő, működő egyesületek rendezésében, vagy népszerűsítő jelleggel olyan helyen legyenek megtartva, ahonnan létszámunk növekedése várható. Pl: a makói elődöntő után kísérletet kell tenni egy ottani forduló lebonyolítására és az ottani, illetve környéken lévő ultisok bevonására a versenyrendszerbe.

–          A Szövetség minden egyesületének, a selejtezőn kívül a verseny időszakban egy, a Szövetség szabályai szerint lebonyolítandó versenyt kell rendeznie. Ezen a selejtezőkhöz hasonlóan a továbbjutáshoz szükséges segéd pontszámokat lehet szerezni / a selejtezőkön szerezhetőek 50%-át / Feltétel: vizsgázott versenybíró, 21 fős, vagy annál magasabb létszám.

–           Az ezen versenyeken szerzett értékszámok teljes egészében beszámítandóak az élő pontértékekbe.

–           A selejtezők 3 versenyén való részvétel továbbra is a továbbjutás feltétele.

–           Azon egyesületek, akik ezen feltételeknek megfelelnek, szervezhetnek olyan hagyományos, vagy hagyományteremtő versenyt- versenyeket is, amelyeket nem a Szövetség szabályrendszere szerint rendeznek. Ezeknek a versenyeknek, / de csakis ezeknek / a versenykiírásai- eredményei megjelenhetnek a Szövetség Honlapján.

–           Országos elődöntőt és döntőt csak azon egyesületek rendezhetnek, akik Társasági, vagy Sport Ulti selejtezőt is rendeztek, és központi vasútvonal mellett helyezkednek el. / Ebben az évben a Társasági Ulti elődöntői több ultis társunknak jelentős többletkiadással jártak. /

„A” variáció

A következő verseny évadban Társasági Ultiban csak egy elődöntőt rendezünk 60 fővel, 21 továbbjutóval  

 „B” variáció

A következő verseny évadban Társasági Ultiban csak egy elődöntőt rendezünk 42 fővel, 21 továbbjutóval.

„C” variáció

A következő verseny évadban Társasági Ultiban csak egy elődöntőt rendezünk, Ha a 3 versenyen résztvevők száma 90, vagy több, 60 fős, ha ettől kevesebb, 42 fős elődöntőt rendezünk.

 –         Az országos elődöntő, döntő helyszíne, a lebonyolítás színvonala, körülményei legyenek méltóak a verseny jelentőségéhez. A rendezést a Szövetség koordinálja, de annak lebonyolításával valamely tagegyesületét bízza meg, amely rendező egyesület gondoskodik az elődöntőbe és a döntőbe jutott játékosok esetleges szállásigényéről, és mindent megtesz azért, hogy a résztvevők valamilyen helyi emléktárgy jutalomban részesüljenek.

–          Az Országos elődöntőre és döntőre az időpont ismeretében írjunk ki pályázatot, és az elnökség a legkedvezőbb helyszín, helyszínek mellett döntsön.

I/2. Sport Ulti

 –          Javaslom, hogy 2011-ben a Sport Ulti selejtezőket az előző évihez hasonlóan két régióban bonyolítsuk le.

–         Mindkét régió 3- 3 versenyt, előselejtezőt rendez. Az elődöntőbe jutásnak két kritériuma legyen:

O Egyrészt a versenyzőnek legalább 2 versenyen részt kell vennie, másrészt a versenyeken mesterpontot kell szereznie

O A megszerzett mesterpontok száma alapján legfeljebb 42, de minimum 21 fő kerül az országos elődöntőbe, ahová 3500 ft a nevezési díj. A nevezési díjból befolyó összeget + a Szövetség által meghatározott díjazást a Szövetség elnökségének döntése alapján osztják ki az 1- 6, vagy 1- 10 helyezettek között / elnökségi döntés alapján /

Ez által a Sport Ulti valóban a kiemelkedő versenyzők versenyévé válhat, és a sokszor elhangzó jelentősebb pénzdíj is elérhetővé válik, ha némi saját erő hozzáadásával is.

–          O Az első napi selejtezők után 15 fő jut be a 2. napi döntőbe.

–          O A két napos Sport Ulti elődöntő és döntő rendezésére a Szövetség az időpont meghatározásával pályázatot ír ki, melyet a legkedvezőbb ajánlattevő nyer meg.

–            O A pályázat nyertesének vállalnia kell, hogy a döntő 15 résztvevője a rendező város, terület egy sajátos, legalább 2000 ft eszmei értékű ajándékát kapja.

–          O A régiók 3- 3 selejtezője a versenynaptárban nem kerülhet egy napra, ez által – előzetes nevezés után – bárki részt vehet a másik régió versenyein is.

O A Sport Ulti versenyeket a 2010-ben elkészített, könnyen kezelhető, új tokokkal kell lebonyolítani.

            II.  Azok a piszkos anyagiak

 –         Javaslom, hogy a versenyzők játékengedélyének hosszabbítása és az új játékengedélyek kiváltása egyöntetűen 1000 ft legyen.

–         Az egyesületen kívüli játékosok az első szereplésük alkalmából 5000 ft regisztrációs díj befizetése esetén kezdhetik el a versenyévadot.

–         Az egyesületek tagsági díját nem javaslom tovább emelni, az a tavalyival azonos mértékű, 20 000 f t legyen.

–          A versenyzők a tagsági díjat az első szereplésük alkalmával kötelesek megfizetni. Az egyesületek tagsági díjának befizetési határideje: 2011. 06. 01.

–         A Társasági Ulti versenyek nevezési díja: 1300, a Sport Ulti versenyeké 1500 ft.

–        A szövetségi befizetések összege továbbra is változatlan.

–       A selejtezőkön 2011 évben az étkezésért 1500 ft-nál magasabb összeg a Szövetség versenyein nem kérhető

–        A Társasági Ulti és a Sport Ulti döntőjén az étkezést / ebéd / a Szövetség fedezi.                    

III.  A Versenybírók

           O A Társasági Ulti selejtezőiben, és az egyesületek által szervezett, a Szövetség szabályai szerint lebonyolított versenyeken  vizsgázott versenybíró működhet közre. A versenybíró ezeken a versenyeken teljes jogú játékosként részt vehet. A rendező egyesület a versenybírót a résztvevő játékosok közül kérheti fel. A rendező egyesület köteles megtéríteni a versenybíró étkezési díját.

           O A Társasági Ulti elődöntőjén és a döntőn vizsgázott versenybíró működhet közre. A versenybíró a versenyen játékosként nem szerepelhet.

O A versenybírót az elődöntőn és döntőn végzett tevékenységéért étkezési díjának megtérítésén kívül útiköltség térítés illeti meg. Az elnökségnek törekednie kell olyan versenybíró felkérésére, aki:

–       a feladat szakmai részét maradéktalanul megvalósítja

–      a verseny helyszínéről, vagy helyszínéhez közeli településről érkezik.

O A Sport Ulti versenyeken csak vizsgázott versenybíró működhet közre. A versenybíró elláthatja a számítástechnikai feladatokat is, vagy a versenyen osztóként is tevékenykedhet

O A Versenybíró részére a selejtezők során a rendező egyesület, az elődöntőn és a döntőn a Szövetség biztosítja az étkezést és az utazási költségtérítést.

O A selejtezőkön a rendező egyesületek, az elődöntőn és a döntőn az elnökség jelöli ki a versenybírót.

O A versenybíró köteles az általa felügyelt szövetségi versenyről jelentést készíteni, amely tartalmazza a verseny legfontosabb információit /létszám, eredmények, helyszín, lebonyolítás formája/, s ezeket megküldi a Szövetség főtitkárának.

Amennyiben a versenyen fegyelmi, vagy etikai vétség történt, arról 48 órán belül e-mailban beszámol a Fegyelmi és Etikai Bizottság vezetőjének.

Amennyiben a versenybíró ezen kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, törölni kell a versenybírók sorából és új vizsgát kell tennie.

 IV.  Régiók

A Szövetség főtitkára tegyen lépéseket az ügyben, hogy

Sárospatak, Gönc, Miskolc és Tiszaújváros- az utóbbi 2 egyesület visszacsatlakozásával- megalkothassa az Észak- Magyarországi Régiót.

 Fenti elképzelések összegzését széles körű felmérés előzte meg, a leginkább vitatott esetekben a különböző véleményeket igyekeztem pontosan visszaadni, remélem sikerült.

 Még egyszer megköszönöm minden hozzászóló véleményét, kritikáját, javaslatait, igyekeztem ezeket a vitaanyagban szerepeltetni, inkább a lehetőségeket felvázolva, mint a kérdéskörök lezárására törekedve.

Kisvárda, 2010. 12. 20.

                                            Mészáros Károly

                                              MAUSZ elnök

 

Megjegyzés: Hozzászólás írható a cikket záró sorban lévő „Hozzászólás” címszóra kattintva.